STANOVÉ 
MĚSTEČKO

Stanové městečko je přímo sousedící s areálem Magmafestu a není zpoplatněno.

Stan

0,- Kč

Osoba ve stanu

0,- Kč

Auto / Karavan

250,- Kč

Ubytování

9. Srpna od 8:00

V ceně je zahrnut základní hygienický servis, který bude k dispozici v nově vybudovaném sportovním areálu FC Vysočina Jihlava, a to v sobotu od 8.00 hod. – do 11.00 hod. a od 17.00 hod. – do 20.00 hod. a v neděli od 7.00 hod. – do 10.00 hod. Kapacita městečka je dostatečná, ale samozřejmě omezená. Pokud se naplní kapacita městečka bude k dispozici ubytování v kempu Pávov (podrobnosti na www.pavov.com).

Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně jakékoli zábavné pyrotechniky. Veškeré odpadky prosím vyhazujte do odpadkových košů, rozmístěných v prostorách městečka. Pořadatel nenese odpovědnost za odložené věci ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti. 

Možnost ubytování pro první nedočkavce bude od pátku od 8.00 hodin!!!